Structuur en veiligheid

 

Kinderen hebben behoefte aan een duidelijke structuur. Het dagritme en de dag- en weektaak biedt kinderen houvast. Dit kan alleen in een veilige en prettige omgeving. Oog hebben voor elkaars goede en leuke kwaliteiten is hierbij onmisbaar. Normen en waarden hebben een duidelijke plek. Naast het ontwikkelen van sociale vaardigheden hoort hier ook een duidelijk anti-pest beleid bij. Het contact met ouders is voor ons heel belangrijk. Samen met u begeleiden en leiden wij uw kind naar de overstap naar het voortgezet onderwijs toe.

Structuur
Kinderen hebben behoefte aan vaste structuren. Leerkrachten van Daltonschool Tandem hechten daar grote waarde aan. Vanaf groep 1 werken wij met een duidelijk dagrooster. Dit dagrooster vindt u in elke groep. Deze structuur vindt u ook in onze dagkleuren. Deze kleuren lopen van groep 1 tot en met groep 8 als een rode draad door de school. Voor jonge kinderen een geweldig houvast, voor oudere kinderen een prima middel om hun weektaak te structureren. In onze school leren kinderen op een rustige manier te werken in en buiten het klaslokaal. We besteden veel aandacht aan het rustig leren en het rustig kunnen werken. In de school en de groepen heerst tijdens het werken een goede en rustige werksfeer. De regels die we met de kinderen hebben afgesproken zijn positief en duidelijk. Het helpt de sfeer in de groepen en de school heel erg prettig te houden.

Veiligheid
Kinderen ontwikkelen zich het best wanneer ze zich erg prettig en veilig voelen in hun omgeving, hun groep en hun school. We besteden veel aandacht aan de sfeer in de school. Een goed contact tussen leerkrachten en kinderen en kinderen onderling is daarbij essentieel. Op school werken we met een duidelijk anti-pestprotocol. In situaties waarbij pesten een rol speelt, grijpen we snel in en is er altijd contact met de betrokken kinderen en ouders.

Het deel uitmaken van een groep vraagt dat kinderen zich een plekje moeten verwerven in die groep. Hoe doe je dat op een goede manier? Hoe ga je om met vrienden en vriendinnen? Hoe ga je om met situaties die je lastig vindt? Hoe ga je om met kinderen die iets van jou willen wat jij niet wil? Allemaal vaardigheden die niet vanzelf gaan. Maar waar we op school met elkaar mee bezig zijn.

SWPBS
Kinderen functioneren in een groep en schoolbreed met andere kinderen en volwassenen. Kinderen leren binnen hun groep op een respectvolle manier met elkaar en hun omgeving om te gaan. SWPBS (Schoolwide Positive Behavior Support) is een methodiek die gericht is op het creëren van een omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Dit begint bij het gezamenlijk formuleren van de waarden die de school belangrijk vindt. Voor Basisschool Tandem zijn dat Verantwoordelijkheid, Betrokkenheid en Respect. Bij deze waarden heeft het team gedrag benoemt en leert het de kinderen dit gedrag actief aan. Adequaat gedrag wordt hierna systematisch positief bekrachtigd. Hiermee wordt een veilig en positief schoolklimaat gecreëerd, waarin elke leerling optimaal kan profiteren van het geboden onderwijs. Daltonschool Tandem is schooljaar 2016- 2017 gestart met een driejarige teamscholing SWPBS. In schooljaar 2017-2018 werd PBS schoolbreed ingezet en wordt tot op heden schoolbreed gehanteerd. 

Contact ouders en school
Het contact met ouders is voor ons heel belangrijk. Samen met u begeleiden en leiden wij uw kind naar de overstap naar het voortgezet onderwijs toe. Voor ons betekent goed contact dat ouders en leerkrachten regelmatig met elkaar overleggen over uw kind, voor dat ouders een goed inzicht hebben in de ontwikkeling van hun kind. Daartoe is een aantal mogelijkheden: 
• Oudergesprekken: Deze gesprekken tussen ouders en leerkrachten vinden in ieder geval twee keer per jaar plaats. Er is een mogelijkheid tot een derde gesprek;
• Informele gesprekken met leerkrachten: Uiteraard is het altijd mogelijk contact te zoeken met een leerkracht. Het is dan erg goed een afspraak te maken zodat we alle tijd voor uw vraag of verhaal kunnen nemen. U kunt deze afspraak het beste buiten de schooltijden om maken. Tijdens de schooltijden heeft de leerkracht zijn aandacht en zorg bij de groep;
• Ouderportaal: Hierin staan alle belangrijke gegevens van uw kind(eren). U heeft toegang tot de leerresultaten, de toetsuitslagen en de algemene gegevens van uw kind. Zo heeft u altijd zicht op de ontwikkeling van uw kind.

Contact met directie Daltonschool Tandem
Bijna alles bespreekt u natuurlijk met de leerkracht van uw kind. Dat spreekt voor zich. De leerkracht heeft het beste zicht op het reilen en zeilen in de groep en op de ontwikkeling van uw kind. Mocht zich een situatie voordoen waarbij u vindt dat het niet goed met een leerkracht op te lossen is, dan kunt u altijd naar één van de leden van het MT (ManagementTeam): Nina Rosendaal (directeur), Linda Kolinde (IB-er), Susanne Nooteboom-Pierce (onderbouwcoördinator) en Mandy van der Linden (bovenbouwcoördinator). Zij kunnen samen met u kijken wat we voor u en uw kind kunnen betekenen.

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.