Daltononderwijs

 

Ons Daltononderwijs sluit prima aan bij de manier van werken en leren op het voortgezet onderwijs. Kinderen leren naast de basisvaardigheden ook vaardigheden als zelfstandig werken, samenwerken, en verantwoordelijkheid kunnen dragen voor jezelf, je eigen ontwikkeling en natuurlijk ook voor anderen. Die vaardigheden hebben in ons onderwijs een heel duidelijke plaats. Dat maakt Daltononderwijs tot onderwijs met een PLUS!

Basisvaardigheden en vertrouwen
Op Daltonschool Tandem besteden we veel aandacht en tijd aan de basisvaardigheden taal, lezen, rekenen en spelling. Goed onderwijs in de basisvaardigheden is voor ons belangrijk. Naast deze vaardigheden willen we kinderen ook leren hoe zij zelf in de wereld staan, kunnen leren, hoe zij verantwoordelijkheid kunnen en mogen dragen. Onze leerkrachten geven uw kind het vertrouwen dat nodig is om steeds een stap verder te kunnen.

Pijlers van het Daltononderwijs
Kinderen die nu naar de basisschool gaan, zijn de studenten en werknemers van later. Hun toekomst ziet er anders uit dan de wereld waarin zij nu leven. Dat vraagt vaardigheden die zij overal en altijd kunnen toepassen. In ons onderwijs leren kinderen zelfstandig werken, samenwerken met andere kinderen, leren zij reflecteren op hun eigen ontwikkeling en werk, leren zij hun werk plannen. Ons onderwijs biedt zo een prima basis voor hun toekomst.

Trots zijn op het leren
Wij vinden het belangrijk dat elk kind zijn eigen top kan halen, dat elk kind trots kan zijn op zijn eigen prestaties en ontwikkeling. In de groep spelen we in op de mogelijkheden van de kinderen. We geven onze lessen op 3 niveaus. Zo kunnen heel veel kinderen op hun eigen niveau de leerstof verwerken. Elke leerkracht maakt voor de vakgebieden rekenen, spelling, lezen en begrijpend lezen een weloverwogen groepsplan. Zo komt elk kind tot zijn recht in de groep.

Plusgroep Daltonschool Tandem
Kinderen met een heel duidelijke ontwikkelingsvoorsprong bieden wij naast hun gewone lesprogramma ook uitdagende activiteiten aan in onze plusgroep. Voor deze groep kinderen een prachtig onderdeel van hun lesprogramma. Deze kinderen hebben extra uitdaging nodig in de groep en ook buiten de groep. In overleg met ouders en school wordt bekeken of kinderen hierin een goede uitdaging zouden kunnen vinden. In het Plusprogramma wordt vanuit de interesses van kinderen een programma aangeboden waar zij met veel plezier en inzet aan kunnen werken. De Plusgroep draait 1 dag per week. Hierin zitten kinderen uit de diverse groepen. Op dinsdagochtend zijn de kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 aan de beurt. Daarna de kinderen uit de groepen 4 en 5. Groepsleerkracht en leerkracht van de plusgroep, Judith van Santen, heeft zich gespecialiseerd in het onderwijs aan meer- en hoogbegaafde kinderen. Zij is onze specialist op dit gebied. De Plus-groep wordt begeleidt door Judith van Santen (groepsleerkracht) in samenwerking met de intern begeleider.

Inspectierapport
De inspectie waardeert onze school en de resultaten die de kinderen behalen op Daltonschool Tandem als goed. We zijn hier natuurlijk blij mee, maar we streven er naar elke keer het toch weer beter te doen. Waarom? Omdat onze kinderen dat verdienen!
Daltononderwijs

Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.
Meer informatie Ok