Onderdeel van OZHW

 

Onderwijsgroep Zuid Hollandse Waarden – U kiest voor een school
U en uw kind kiezen voor een school, niet voor een schoolbestuur. De sfeer, het aanbod en de locatie van een school zijn doorslaggevend. Gewoon een fijne school, daar gaat het om. OZHW voor primair- en voortgezet onderwijs is een schoolbestuur dat op de achtergrond 21 openbare scholen ondersteunt in hun dagelijks werk en bij onderwijsontwikkelingen. OZHW stimuleert samenwerking tussen deze scholen en zorgt bijvoorbeeld voor goede gebouwen waarin het prettig leren en werken is. De scholen die aangesloten zijn bij OZHW hebben allemaal hun eigen karakter. En dat blijft ook zo. Toch delen ze een aantal belangrijke kenmerken:

Middenin de samenleving – wereldburgers
We hebben aandacht voor verschillen en overeenkomsten; in opvattingen, in levensstijl, in gedrag en in ontwikkeling. Onze scholen organiseren activiteiten of lessen die te maken hebben met de wereld om ons heen. Ontdekkend leren, daar worden onze leerlingen wijze wereldburgers door.

Altijd leergierig – levendige lessen
Kinderen zijn leergierig. Als onderwijs aansluit bij de wereld om hen heen, blijven ze gemotiveerd. Onze leraren zetten zich in om het onderwijs te vernieuwen. Leerlingen halen de leerdoelen zo met meer plezier en steken er veel meer van op.

Kennis leren delen – talenten inzetten
Samenwerken betekent eigen talenten ontdekken en weten hoe je die inzet. Dat geldt ook voor onze leraren. OZHW stimuleert samenwerking van leraren, ook tussen scholen. Het gaat in ons onderwijs om informatie te leren verwerken en kennis te delen. Dat is een belangrijke taak van onze leraren. Laten zien dat je leert – leraren leren ook Op al onze scholen zijn leraren aanwezig die met deskundigheid digitaal lesmateriaal kunnen kiezen, ontwikkelen en gebruiken. OZHW investeert in digitale leermiddelen, passende ICT-infrastructuur en deskundigheid. Leraren volgen bij OZHW gespecialiseerde opleidingen en testen nieuwe producten op bruikbaarheid voor ons toekomstige onderwijs.

Voorbereiden op de toekomst – doorgaande leerlijnen
OZHW zoekt naar vernieuwing van het onderwijssysteem zodat het past in de maatschappij waar kinderen in opgroeien. Onderwijs dat aansluit bij een samenleving die nieuwe vaardigheden en een nieuwe soort kennis vraagt maar ook aansluiting heeft met ons voortgezet onderwijs. Zo realiseren we één doorlopende leerlijn.
logo website klein

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.